خرید شیر آلات

شیر آلات در صنایع بسیار اهمیت دارند و بنا به مورد استفاده باید شیر مورد نظر را خرید. شیر الات در صنعت در جهت کنترل و توقف جریان آب کاربرد دارند. شیرها به منظور بهینه کردن شرایط عملکرد خطوط انتقال استفاده می شوند و می توانند در بخش های بالادستی ، میان دستی و پایین دستی نصب شوند از انواع این شیر آلات می توان به شیر آلات پروانه ای، کشوایی، فشار شکن و صافی اشاره کرد. برای اینکه بتوانید خرید بهینه ای داشته باشید باید به نکاتی توجه داشته باشید که به چند مورد اشاره می کنیم.

نکاتی که در هنگام خرید باید به آن دقت داشته باشیم

اول اینکه دو نوع جنس مختلف در ساخت این شیر آلات استفاده می شوند که یکی چدنی و دیگری برنجی است. باید بدانیم که شیر آلات کاربرد های متفاوتی دارند که بر حسب نیاز باید از بین انواع آن انتخاب کرد. قطع و وصل جریان توسط  شیرآلات کشویی انجام می شود کنترل دبی جریان سیال ها را با شیرآلات پروانه ای انجام می دهند. جهت جریان توسط شیرآلات یک طرفه تنظیم می شود. کنترل فشار جریان با شیرآلات فشار شکن و تمیز کردن مسیر جریان را با صافی انجام می دهند. عملگر شیرآلات بر حسب کاربرد به صورت دستی یا غیر دستی است. عملگرهای دستی به صورت گیربکسی یا اهرمی می باشند که با چرخاندن ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد آن شیر باز یا بسته می شود. اما همیشه نمی توان شیر آلات را به صورت دستی باز و بسته کرد در این شرایط باید از یک عملگر بر روی آنها نصب کرد.

عملگر الکتریکی : به واسطه نیروی برق باعث باز و بسته و تنظیم شیرآلات می شود .

عملگر پنوماتیکی : با کمک نیرو باد و هوای فشرده گشتاور لازم برای تنظیم حالات های مختلف شیرآلات را تامین میکند .

عملگر هیدرولیکی : عملگرهای هیدرولیکی نیروی لازم برای تنظیم حالت های شیرآلات را به واسطه نیروی روغن بر پایه نفت خام ایجاد میکند .

عملگر سلونوئیدی : نوعی از عملگرهای برقی می باشد .

ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها